Pachter en loonwerker negeerden moedwillig zorgplicht bij maaiwerkzaamheden: weidevogelkuikens overleefden het waarschijnlijk niet

ARCHIEFFOTO: Nestjes met ei gemarkeerd met stokken.

Een pachter van een perceel grasland en de loonwerker die maaiwerkzaamheden uitvoerde op het land hebben van de FUMO proces-verbaal gekregen. Ze worden ervan verdacht dat ze eerder deze maand bij maaiwerkzaamheden moedwillig de zorgplicht voor weidevogels niet hebben nageleefd.

Kuikens van weidevogels op het land hadden pas het nest verlaten, maar konden nog niet vliegen, stelt de FUMO. „De jonge vogels hebben het zeer waarschijnlijk niet overleefd.”

Nazorgers van de vogelwacht hadden vogelnesten gemarkeerd. De eieren waren uitgekomen en de jonge vogels liepen nog rond op het land. „In eerste instantie had de loonwerker daarmee rekening gehouden door langs de greppels voldoende gras te laten staan voor de kuikens om te schuilen”, aldus de FUMO. De volgende dag bleek echter dat het gras rond de greppels alsnog gemaaid was. De pachter zou de loonwerker daartoe opdracht hebben gegeven.

Vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) hebben boeren een zorgplicht voor weidevogels. In het broedseizoen moeten zij rekening houden met de nesten, eieren en jongen van vogels. Bijvoorbeeld wanneer de boeren mest uitrijden, ploegen of maaien. Toezichthouders Wnb van de FUMO houden toezicht op naleving van de zorgplicht voor weidevogels. Wie zich niet houdt aan de zorgplicht is in overtreding. De FUMO maakt in dat soort gevallen, in overleg met het Functioneel Parket, proces-verbaal op.

Nieuws

menu