Overwerkte Harry van der Molen langer uit roulatie: 'Dit moat tiid ha'

Harry van der Molen legt de eed af in de Tweede Kamer. FOTO TWEEDE KAMER

CDA’er Harry van der Molen woonde woensdagmiddag met een dubbel gevoel de installatie van Tweede Kamerleden in Den Haag bij. Hij is overwerkt en zal het nog weken rustig aan moeten doen.

,,Ik moat echt bykomme’’, zegt hij na afloop op zijn werkkamer. Van der Molen, 40 jaar, noemt zichzelf ,,ien dy’t hiel graach hurd wurket’’. Dat eiste zijn tol. Het weekeinde voor de verkiezingen ging het mis. Het lichaam zei ho.

Sindsdien houdt Van der Molen rust. De Leeuwarder werd na Pieter Omtzigt de tweede in de CDA-fractie die vanwege overwerktheid een pas op de plaats moet maken. Alleen voor de installatie keerde hij woensdag kort terug naar Den Haag. ,,Dat wie al in hiele ynspanning.’’

Van der Molen wil open zijn over wat er aan de hand is. Het toegeven aan zijn gesteldheid noemt hij ,,de grútste útdaging’’. ,,Ik bin gewoan oerwurke. Sa plat is it. Dit moat tiid ha.’’ Met een beetje geluk hoopt hij voor de zomer terug te keren. Delen van zijn portefeuille worden zo lang onder collega’s verdeeld.

Habtamu de Hoop

Bij de andere drie Friese Tweede Kamerleden hing de vlag er woensdag na de installatie aanzienlijk zonniger bij. Habtamu de Hoop (PvdA) rende als jongste parlementariër in het Tweede Kamergebouw van interview naar interview. Eén Vandaag , het Jeugdjournaal , het NOS Journaal , de Instagram-stories van de Tweede Kamer, allemaal wilden ze hem spreken.

De Hoop legde nog maar eens uit welke eer het voor hem is om volksvertegenwoordiger te zijn. Als jong Tweede Kamerlid denkt hij de noden van de jongeren goed te kennen. Onderwijs, Media en de Wadden, via zijn woordvoerderschap Infrastructuur en Waterstaat, worden zijn specialisme.

Aukje de Vries

Aukje de Vries (VVD) is met haar derde termijn de nestor van de vier. Zij verkast van financiën naar zorg; De Vries wordt de coronawoordvoerder van de VVD. Voorts gaat zij over de Wadden, over de gaswinning in Groningen en over koninkrijksrelaties. Binnen de VVD-fractie is ze verkozen tot penningmeester. Genoeg te doen, concludeerde De Vries.

Romke de Jong

De man met de grootste glimlach om de mond was nieuweling Romke de Jong (D66). Hij omschreef de voorbije weken als ,,in achtbaan’’. Het voormalig Statenlid hoorde pas vijf dagen ná de verkiezingen dat zijn zetel was veiliggesteld. ,,No bin ik der fan it begjin ôf by. Des te moaier.’’

Heit Eeuwe zat als toeschouwer op de publieke tribune. ,,O sa grutsk.’’ Vanwege de terugkeer van Pieter Omtzigt en het debat over de verkennersbrief stonden de camera’s in dikke rijen opgesteld. ,,Oerweldigjend.’’ De Jong kreeg binnen zijn fractie het woordvoerderschap waarop hij hoopte; Economische Zaken met het midden- en kleinbedrijf, krimpregio’s, innovatie, toerisme en ruimtevaart.

Waar hij na een dikke week aan moet wennen? ,,It reizgjen. De files. Dat jout mar wer ris oan hoe wichtich dy Lelyline is.’’ De Jong is in Den Haag nog op zoek naar een appartement voor doordeweeks.

Het meest ingrijpend noemt hij het gemis van zijn ochtendritueel. Als directeur van De Jong’s IJsfabriek in Gorredijk begon hij iedere ochtend kort na zessen met een verse ijsco op de nuchtere maag. ,,Eefkes priuwe of de produksjeline goed rint.’’ Als Tweede Kamerlid begint hij de dag met een boterham met kaas en boter. ,,Ek hearlik hear. Mar dochs oars.’’

Nieuws

menu