Krapte op de arbeidsmarkt: Friese overheden broeden op een gezamenlijke 'vijver' met werknemers

Friese overheden willen meer samenwerken. Een gezamenlijke poule met flexwerkers en stagiaires (trainees) is een van de ideeën.

Het provinciehuis in Leeuwarden.

Het provinciehuis in Leeuwarden. FOTO LC

De provincie Fryslân, gemeenten, Wetterskip Fryslân, Veiligheidsregio Fryslân en milieudienst FUMO verkennen momenteel de behoeften en mogelijkheden. De eerste gesprekken met burgemeesters zijn al gevoerd. In september of oktober is hierover weer ,,een praatbijeenkomst’’, zegt commissaris van de Koning Arno Brok.

Nieuws

menu