Over zandwinning voor de kust van Oudemirdum is Joure nu aan zet

Als gemeente De Fryske Marren tegen zandwinning in het IJsselmeer stemt, dan legt het rijk zich neer bij dat besluit.

Meine Witteveen, Theo Kuiper en Tjalling de Jong (van links naar rechts) plaatsen protestborden tegen zandwinning.,, En dat it lân no seit dat it dat net dwaan sil.....hallelujah!’’ FOTO NIELS DE VRIES

Meine Witteveen, Theo Kuiper en Tjalling de Jong (van links naar rechts) plaatsen protestborden tegen zandwinning.,, En dat it lân no seit dat it dat net dwaan sil.....hallelujah!’’ FOTO NIELS DE VRIES

Hoewel minister Cora van Nieuwenhuizen zandwinning in het IJsselmeer als ‘nationaal belang’ betitelt , zal ze niet met een zogenaamd rijksinpassingsplan komen om de bouw van een fabriek in het natuurgebied er toch door te drukken. Dit blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de FNP-Statenfractie.

Matthijs Sikkes van de GroenLinksfractie in De Fryske Marren is over de reactie van de minister te spreken. ,,Hjirmei is oantoand dat der gjin sprake is fan in ‘voldongen feit’. It is de keuze foar yndustry as natoer. Wy kinne no mei drûge eagen ‘nee’ sizze.’’

Kansloos

Ook Baukje Miedema van Actiegroep Mirns reageert verheugd. ,,Dit wie wat we tochten dat ús boppe de holle hong. En dat it ryk no seit dat it net yngripe sil.....hallelujah!’’

'Hjirmei is oantoand dat der gjin sprake is fan in ‘voldongen feit''

Het verbaast Chris van Eeghen van natuurorganisatie Bosk en Greide niet. ,,De commissie MER heeft het rapport twee keer teruggestuurd. Als deskundigen weten ze bij de overheid dat de commissie dat nooit doet en het rijk kansloos is.’’

Onder de noemer ‘nationaal belang’ kan het rijk met een rijksinpassingssplan een gemeente passeren. Dit gebeurt geregeld voor projecten als windturbineparken en ondergrondse gasopslag.

Geen miljoenenclaim

Onlangs maakte zandwinner Koninklijke Smals NV al bekend geen miljoenenclaim bij de gemeente te zullen indienen mocht die tegenstemmen. Volgens projectleider Cor de Nijs behoort dit tot het ,,bedrijfsrisico.’’

Natuurorganisatie Bosk en Greide heeft bij De Fryske Marren een verzoek ingediend om de bestemmingsplanwijziging die zandwinning mogelijk moet maken, af te wijzen.

,,De gemeente moet het goed motiveren. Een uitleg als ‘het plan voldoet niet aan de goede eisen van ruimtelijke ordening’ is al duidelijk.’’

Negatieve effecten

Bosk en Greide baseert zich op een stuk van MER-deskundige Jan Veeken, die adviseur MER was en onder meer de beoordeling van het MER ten behoeve van de aanleg en zandwinning van de Maasvlakte 2 deed.

Veeken geeft onder meer aan dat ,,negatieve effecten voor watervogels niet zijn uitgesloten.’’ Ook is het effect van vliegveld Lelystad op de omgeving niet meegenomen in het rapport. Verder tekent hij procedurele tekortkomingen aan. ,,Aanvulling die niet ter toetsing zijn voorgelegd aan de MER commissie.’’

De raad zou in november al een besluit nemen over zandwinning. Omdat de coalitiepartijen antwoorden op Kamervragen wilden afwachten, werd het uitgesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Zandwinning