Oude campus Terschelling krijgt woonbestemming

De oude campus van de zeevaartschool op Terschelling wordt geschikt gemaakt voor volkshuisvesting. Er is ruimte voor ongeveer honderd bewoners.

De twee gebouwen van de voormalige campus bieden straks onderdak aan tijdelijk personeel van detailhandel en horeca, cursisten van het maritiem simulatorcentrum en starters op de woningmarkt. Ook voor derde- en vierdejaarsstudenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz die niet meer verplicht zijn om op de campus te wonen, komt er woonruimte beschikbaar. Deze groep legt een flinke druk op de eilander woningmarkt.

De gebouwen zijn nu nog eigendom van woningcorporatie de Veste, maar komen na de zomervakantie leeg te staan zodra de nieuwe campus in gebruik worden genomen.

De gemeente Terschelling heeft een terugkoopplicht voor 2,8 miljoen euro en gaat de panden onder voorwaarden verkopen aan een projectontwikkelaar.

In het complex is, afhankelijk van de specifieke eisen van de verschillende groepen bewoners, ruimte voor 90 tot 100 personen. Een van de gebouwen is het voormalige hotel Victoria dat in 1958 werd geopend. Ze staan buitendijks aan de Dellewalbaai.

Nieuws

Meest gelezen