Oud-werknemers nog trots op de Sluisfabriek in Drachten: 'Ik wit noch hoe’t it fielde'

Bijna 24 jaar na het faillissement van de Sluis Machinefabriek in Drachten ontmoetten 69 voormalige werknemers elkaar in de oude productiehal. Ze haalden herinneringen op aan vervlogen tijden.

Wietze de Jong heeft zijn oude werkoverall meegebracht.

Wietze de Jong heeft zijn oude werkoverall meegebracht. Foto: Rens Hooyenga

Het idee voor de reünie kwam van Trea Westra. Zij is de beheerder van de fabriek die tegenwoordig een creatieve broedplaats is voor kunstenaars en startende, duurzame ondernemingen. Heel graag wilde ze productiemedewerkers, directeuren, kantine- en kantoorpersoneel nog een keer bij elkaar brengen. ,,Omdat ik de skiednis en it DNA fan Drachten in waarm hert tadraach.”

Nieuws

menu