Oud-senator Gerben Gerbrandy moet impasse over Fries wildbeheer doorbreken

Oud-senator Gerben Gerbrandy gaat als mediator een oplossing zoeken in het conflict binnen de Faunabeheereenheid Fryslân. Hij moet landbouw en andere partijen weer op één lijn krijgen.

Damherten.

Damherten. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De landbouwsector ligt al lange tijd overhoop met de andere partijen in het bestuur van de Faunabeheereenheid. Voormalig voorzitter Gijs Wouters sprak in april van ,,vakbondsgedrag”: bij discussies was landbouwvertegenwoordiger Douwe Anema uit Stiens volgens hem nauwelijks bereid om tot een compromis te komen.

De belangrijkste taak van het bestuur is het opstellen van faunabeheerplannen, op basis waarvan wilde dieren kunnen worden bejaagd of bestreden. Volgens de statuten moet daarmee unaniem worden ingestemd. Die voorwaarde maakte de situatie volgens Wouters onwerkbaar. De bestuursleden konden eigenlijk nooit meer op één lijn komen en dus konden geen besluiten worden genomen.

In december besloten de andere bestuursleden Anema te schorsen, na een hoogoplopend conflict over het beheer van damherten, en later hem te ontslaan. Sindsdien is het bestuur incompleet en kunnen dus ook geen faunabeheerplannen worden vastgesteld.

Impasse duurt voort na opnieuw afwijzen Anema

Boerenorganisaties LTO, NMV, AJF en NAV hielden vast aan Anema en droegen hem opnieuw voor. Onlangs werd die voordracht afgewezen en daarmee duurt de impasse voort. De tijd dringt: nog dit jaar moeten er faunabeheerplannen komen voor onder meer vossen, steenmarters en winterganzen, om te voorkomen dat die per 2022 niet meer kunnen worden bejaagd.

Tineke Schokker, sinds begin dit jaar voorzitter en bij haar aantreden geconfronteerd met de situatie, vertelt dat het haar het beste leek om iemand van buiten in te schakelen. ,,Immen dy’t der mei in frisse blik nei sjocht”, zegt Schokker. ,,Oars draaie we deryn fêst en dat wolle we net.”

In overleg met gedeputeerde Klaas Fokkinga kwam ze uit bij Gerben Gerbrandy, de FNP’er die tot voor kort Eerste Kamerlid was en eerder burgemeester van Achtkarspelen. ,,Neam it mar in soarte fan mediator, dy’t derfoar soargje moat dat we wer foltallich binne.” Schokker hoopt over twee maanden een oplossing te hebben.

Afschieten damherten kan toch beginnen

Overigens stuurde het provinciebestuur deze maand via een juridische omweg toch jagers op pad om de groeiende damhertenpopulatie terug te dringen. De Faunabeheereenheid kreeg daarvoor een opdracht van de provincie, waarmee dieren kunnen worden afgeschoten zonder faunabeheerplan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland