Organisaties vragen provincie miljoenen voor Fries erfgoed

FOTO LC

De provinciale budgetten voor erfgoed in Friesland moeten fors omhoog. Doe er jaarlijks 2 miljoen euro bij, zeggen elf organisaties voor monumenten.

De geldstroom moet naar 4,5 miljoen euro per jaar, staat in een brief aan de provincie. Tot de ondertekenaars behoren de stichtingen voor kerken, boerderijen, molens, industrieel erfgoed, interieurs, staten en stinzen en waterschapserfgoed. Ze werken samen in het Platform Fryske Monuminte-Organisaasjes.

Geld is nodig voor onder andere steun aan erfgoedorganisaties, restauratie van monumenten, herbestemming van monumenten, kerken en boerderijen en beheer van (kerkelijke) begraafplaatsen. De organisaties hopen dat een nieuwe provinciale coalitie, waarover in het Provinsjehûs nog onderhandelingen plaatsvinden, gehoor geeft aan de brief.

Er is volgens het platform ook een categorie ,,vergeten erfgoed’’: klokkenstoelen, interieurs en orgels. Hier zijn vaak geen subsidieregelingen voor.

Digitalisering monumenten

Verder is er nog geld nodig om monumenten te digitaliseren, zodat mensen ze virtueel kunnen bekijken. Zes jaar terug gaf de provincie 5 miljoen euro voor digitalisering van al het Friese erfgoed, maar door een btw-tegenvaller zijn de monumenten in dat project niet meegenomen.

In een tweede brief vraagt het Deltaplatform Fryske Tsjerken om extra aandacht voor kerken die niet meer als zodanig worden gebruikt. Dat lot treft nu ook meer ,,de wat grotere dorpskerken’’ en daarmee ontstaan ,,integrale dorpsproblemen’’, zegt het platform.

Het verzoekt de provincie elk jaar 100.000 euro te geven voor acties voor mogelijke herbestemming. Dat zou jaarlijks twintig kerken aan een nieuwe toekomst kunnen helpen. Het gaat volgens het platform om kerken die kenmerkend zijn voor de identiteit van Friesland.

Nieuws

menu