Oranje verlichte gebouwen: aandacht voor geweld tegen vrouwen

Het stadhuis in Leeuwarden is oranje verlicht, om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. FOTO LC

De fontein bij het Leeuwarder station, het Drachtster Lyceum en de kerk in Tjalleberd zijn de komende dagen oranje verlicht. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen.

Door het Leeuwarder stadhuis oranje uit te lichten, gaf wethouder Hilde Tjeerdema woensdag het startsein aan de Friese campagne van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wereldwijd heeft een op de drie vrouwen te maken met huiselijk geweld. Door de coronacrisis neemt dit toe.

,,We wilden heel graag vrouwen die het aan den lijve hebben ondervonden aan het woord laten tijdens een theatrale vertelavond, maar door corona kon dit niet doorgaan. Nu projecteren we hun verhalen op de muren’’, vertelt Anna Christien Piebenga van Zonta Friesland, een van de vrouwenserviceclubs in Friesland die de campagne organiseerden.

Gesprek aan gaan over huiselijk geweld

De slachtoffers van huiselijk geweld vertelden hun verhaal aan zangeres Esther de Jong, die er samen met hen een gedicht, lied of schilderij van maakte. In een knaloranje auto, geparkeerd op het plein, zijn de verhalen te beluisteren.

Tot en met zaterdag zijn er elke avond op het plein vrouwen van de serviceclubs aanwezig om – coronaproof - het gesprek aan te gaan over huiselijk geweld.

Dit jaar ligt de nadruk op het belang van melden. Naar schatting licht slechts 40 procent van de vrouwen wereldwijd een bekende of organisatie in over wat er gebeurd is. Ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen, ze schamen zich of zijn bang dat ze niet serieus worden genomen. In de campagne wordt daarom aandacht gevraagd voor de chat van Veilig Thuis. Hier kan men anoniem om hulp en advies vragen.

In Leeuwarden kleuren behalve de gebouwen aan het Gouverneursplein, ook die van Veilig Thuis Friesland en Jeugdhulp en de fontein bij het station oranje. Ook Heerenveen doet mee. Gemeentehuis Crackstate zal zestien avonden oranje kleuren.

Nieuws

Meest gelezen