Opsterland spreekt natuurorganisaties aan op slechte fietspaden rond Bakkeveen

Voorbeeld van een slecht stuk fietspad in de natuurgebieden rond Bakkeveen en Wijnjewoude. FOTO GEMEENTE OPSTERLAND

Er moet snel iets gedaan worden aan de staat van de fietspaden rond Bakkeveen en Wijnjewoude. De gemeente Opsterland roept beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hier in een brief toe op.

Uit de beide dorpen komen al langere tijd klachten maar tot nu toe werd hier weinig gehoor aan gegeven. Ook de gemeente heeft op ambtelijk niveau regelmatig contact gehad met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maar dat leverde weinig op.

De fietspaden zitten vol scheuren en hobbels. Volgens Opsterland komt daardoor nu de veiligheid in het geding.

Opsterland wil dat de beheerders zo snel mogelijk met maatregelen komen. De gemeente gaat ervanuit dat uiterlijk 1 november op het gemeentehuis in Beetsterzwaag bekend gemaakt is wat er gaat gebeuren en hoe lang dit gaat duren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland