Oproep in Franekeradeel: ‘Pak de ouderen van Franeker hun Kamstrabank niet af’’

Steeds meer stemmen laten zich horen tegen het voornemen de Pedro Kamstrabank in Franeker van de Zuiderkade te halen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Er komt steeds meer weerstand tegen verplaatsing van de Kamstrabank in Franeker. Volgens de burgemeester is de overlast moeilijk terug te dringen.

Vuurwerk in het hofje bij de Pedro Kamstrabank in Franeker en twee vechtpartijen, waarbij omwonenden klappen kregen, vormen voor het college van Franekeradeel de druppel om tot verplaatsing over te gaan. Burgemeester Eduard van Zuijlen lichtte donderdagavond in de raadscommissie het voornemen toe omdat vanuit de raad (FNP, Gemeentebelang, VVD, PvdA) en op sociale media veel vragen leven en steeds meer weerstand ontstaat tegen het plan.

Omdat omwonenden aan een hofje wonen, fungeert dat hofje als klankkast. Het gaat dan wel om weinig omwonenden, maar zij ervaren grote overlast van geluid, afval en wildplassen. De gemeente is al vanaf 2015 bezig de overlast terug te dringen, maar omdat het om verschillende groepen jongeren gaat, is aanspreken moeilijk. Een verbod om er na 21.00 uur te zitten en extra controle door de politie hielpen niet.

De vier partijen vinden dat ouderen niet de dupe mogen worden van overlastgevende jongeren. Veel bewoners van het nabijgelegen zorgcomplex Theresia maken gebruik van het bankje. Bovendien denken zij dat verplaatsing van de bank verplaatsing van het probleem is.

Nieuws

menu