Oppositiepartijen in Staten eensgezind: provinciaal bodembeleid zoveelste broddelwerk Gedeputeerde Staten

De acht oppositiepartijen in Provinciale Staten willen dat Gedeputeerde Staten een beleidsstuk over het Friese bodembeleid intrekt en opnieuw schrijft. ,,De maat is no fol’’, zegt Romke de Jong van D66.

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden.

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO: LC

Het is niet voor het eerst, schetst fractievoorzitter Romke de Jong van D66, dat Provinciale Staten beleidsstukken moeten behandelen die meer vragen dan antwoorden oproepen. Stukken die slecht geschreven zijn, waarbij belangrijke onderdelen missen, waarin visie mist.