Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen in Friesland in week met weinig afgenomen tests

Tien teststraten op een rij in WTC.

Tien teststraten op een rij in WTC. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Friesland is de afgelopen week gestegen tot een recordhoogte van 1861, dat meldt de GGD Fryslân in haar weekoverzicht.

Het is een toename van 4 procent ten opzichte van de week daarvoor. De stijging vlakt daarmee wel wat af: de afgelopen drie weken was de toename telkens 30 tot 40 procent. De GGD ziet hierin het effect van de lockdown terug, maar de lockdown zorgt in Friesland dus nog niet voor een daling van de besmettingsaantallen. Deze week is het overlijden van 16 mensen met het virus gemeld bij de GGD.

Er raakten weer meer 70-plussers besmet met het virus, hun ‘aandeel’ in de aantallen steeg van 11 naar 13 procent. Ook het aandeel mensen tussen de 50 en 60 jaar werd groter. Het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar liep juist terug.

In de verpleeg- en verzorgingshuizen blijft de besmettingsgraad hoog. De afgelopen week raakten weer ruim 100 mensen besmet: tien nieuwe locaties werden getroffen. Op dit moment zijn er op 52 locaties een of meer besmettingen geweest.

Vrees voor besmettingen onder jongeren tijdens jaarwisseling

De GGD vreest dat jongeren zich tijdens de jaarwisseling niet aan de regels gaan houden en drukt ze op het hart de maatregelen te volgen, zeker omdat jongeren nog steeds voor een aanzienlijk deel van de verspreiding van het virus zorgen. „Bovendien wordt nogal eens vergeten dat ook jongeren door corona erg ziek kunnen worden”, stelt de GGD. „Het is een kwestie van je één keer aanpassen tijdens een jaarwisseling’’, zegt GGD-arts Everhard Hofstra.

Het aantal afgenomen tests daalde de afgelopen week flink, dit komt vooral door de kerstdagen. „Het vermoeden bestaat dat mensen met klachten toen testen hebben uitgesteld of afgesteld”, aldus de GGD. Er werden in een week 10.719 tests afgenomen, gemiddeld 1531 per dag. Een week eerder waren dit 1910 per dag.

De ‘rustige dagen’ in de teststraten, waar ook voor oudejaarsdag ‘maar’ 1000 testen ingepland staan, gebruikt de GGD om het bron- en contactonderzoek weer beter op te pakken, zodat er weer meer zicht op het virus komt.

Cijfers per gemeente

Vier gemeenten hadden nog niet eerder zoveel besmettingen als deze week; Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Harlingen.

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week (zeven dagen): Leeuwarden 292, Súdwest-Fryslân 285, Noardeast-Fryslân 159, Waadhoeke 149, Smallingerland 141, Heerenveen 117, De Fryske Marren 111, Achtkarspelen 99, Dantumadiel 67, Weststellingwerf 60, Opsterland 52, Tytsjerksteradiel 51, Ooststellingwerf 37, Harlingen 24, Ameland 10, Terschelling 3, Schiermonnikoog 1 en Vlieland 0.