Opmars van vrouwen bij de rechtbank zet door

FOTO ANP

De rechtbank wordt steeds meer een vrouwenbolwerk. Meer dan de helft van de rechters is vrouw en ook bij het andere personeel is de man in de minderheid.

Het is tijdens rechtszaken in Leeuwarden en bij het gerechtshof op het Wilhelminaplein al geen bijzonderheid meer om alleen maar vrouwelijke rechters te zien. En als de officier van justitie (of advocaat-generaal, bij het hof) en de griffier bij dezelfde zaak ook een vrouw zijn, dan kijkt niemand daar meer van op. De rechtbank is de afgelopen jaren steeds meer een bolwerk van vrouwen geworden.

In de achterhoede

Het percentage vrouwelijke rechters ligt bij de rechtbank Noord-Nederland inmiddels op 55 procent, zo blijkt uit het rapport Kengetallen gerechten 2017. Dat is een paar procent meer dan 2015. De rechtbank Noord-Nederland (waar naast Leeuwarden ook de rechtbanklocaties in Groningen en Assen onder vallen) zit met dit percentage nog in de achterhoede. Landelijk is 62 procent van de rechters vrouw. In de rechtbank Noord-Holland ligt het percentage op 73 procent. De rechtbank Overijssel is de enige van de elf rechtbanken waar er meer mannelijke rechters zijn dan vrouwelijke (47 procent).

Bij de gerechtshoven is de man-vrouw-verdeling van raadsheren (bij het gerechtshof heten ook vrouwelijke rechters raadsheren) in balans. Dat geldt niet voor het ondersteunend personeel. Zo’n 75 procent van de werknemers (los van de raadsheren) van de gerechtshoven is vrouw. Bij de rechtbanken zit dit percentage op rond de 71 procent.

Vervrouwelijking

De vervrouwelijking van de rechtspraak is al jarenlang aan de gang en gaat nog steeds door. In 2008 werkten er voor de eerste keer meer vrouwen dan mannen bij de rechtbank. De percentages lopen in de pas met de afstudeercijfers. Zo’n 70 procent van de masterdiploma’s Nederlands recht (met als afstudeerrichting strafrecht) gaat naar een vrouw. Bij het Openbaar Ministerie (OM) is het niet veel anders. Het noordelijk parket telde eind 2017 31 vrouwelijke officieren en en 22 mannelijke.

Nieuws

menu