Opluchting en ontlading bij opbouw nieuwe dorpsmolen in Reduzum: 'Verhaal achter deze molen gaf een extra dimensie'

Reduzum heeft weer een dorpsmolen. Donderdag werd de turbine met een tiphoogte van 76,5 meter opgebouwd.

De dorpsmolen van Reduzum in opbouw.

De dorpsmolen van Reduzum in opbouw. Foto Siep van Lingen

Het voelde als een beloning voor de coöperatie Doarpsmûne Reduzum, die zich jarenlang inzette om de oude Redúster molen te mogen vervangen. Al in 2011 werd er voor het eerst over gesproken. Provinciale regels zaten de initiatiefnemers lang dwars. ,,Ast dan no sjochst dat de mûne pleatst is, jout dat in gefoel fan opluchting en ûntlading”, zei bestuurslid Remko Dijkstra.