Op tournee met commissaris Arno Brok en dijkgraaf Luzette Kroon. 'Hé, se hawwe it oer Friesland, wêrom no net Fryslân?!'

Commissaris Arno Brok en dijkgraaf Luzette Kroon bezoeken op verkiezingsdag alle achttien Friese gemeenten. Alles voor de publiciteit.

Veehouder Dirk Boschker in Nijeberkoop in gesprek met burgemeester Sandra Korthuis, dijkgraaf Luzette Kroon en Commissaris van de koning Arno Brok (vlnr). Op de achtergrond zijn vader Siebe.

Veehouder Dirk Boschker in Nijeberkoop in gesprek met burgemeester Sandra Korthuis, dijkgraaf Luzette Kroon en Commissaris van de koning Arno Brok (vlnr). Op de achtergrond zijn vader Siebe. Foto: Rens Hooyenga

,,Wat leuk!”, roept commissaris van de Koning Brok uit in het dorpshuis van Nijeberkoop. Gehuisvest in een oude voetbalkantine, verscholen aan de Bovenweg achter de voormalige school. ,,Dit is het meest bijzondere stembureau dat we hebben bezocht”, zegt hij, en dat verandert de rest van de dag niet.

De barak in Nijeberkoop is het kleinste stembureau van de gemeente Ooststellingwerf. Het dreigde gesloten te worden, omdat de ruimte volgens Binnenlandse Zaken ,,een paar centimeter” te klein was, zegt waarnemend burgemeester Sandra Korthuis. ,,Daar hebben we een beetje mee gesmokkeld.”