Op minitrekkers naar school: schoolkinderen Blauwhuis in actie

In een stoet van trekkers en skelters ging de jeugd woensdagmorgen naar school. FOTO'S SICCO RYPMA

Actie! De schooljeugd van Blauwhuis doet ook mee aan het boerenprotest. Op traptrekkers en skelters, behangen met vlaggen en spandoeken, trok de stoet woensdagochtend vroeg naar school.

Holderdebolder, daar ging de uitgelaten stoet dwars door Blauwhuis. In het dorp werd woensdagmorgen een ‘kleintje boerenprotest’ gehouden, als aanmoediging voor alle actievoerders die vandaag in De Bilt en Den Haag zijn. Vrijwel alle honderd kinderen van de Sint Gregoriusschool kwamen in een grote optocht op traptrekkers en skelters naar school.

Sommige kinderen hadden Friese vlaggen aan hun wagen geknoopt, anderen hadden spandoekjes bij zich. Onder escorte van zes grote trekkers doorkruisten zij Blauwhuis.

 

,,It wie in machtich moai gesicht. Ik wie wol sa ferskriklik grutsk’’, zegt Jacoba Reitsma ontroerd. De mem van Germ (10), haar zoon zit in groep 7, bedacht de actie dit weekeinde. De Reitsma’s hebben een veehouderij en staan vierkant achter de protestacties. ,,Us bern sitte fol fragen oer wat se hearre en sjogge. Ik tocht: wat kinne we der hjir mei dwaan?’’

Reitsma stuurde een wervend mailtje rond en daar hing maandagmorgen vroeg schooldirecteur Rixt Minnema al aan de lijn. Minnema: ,,Ik bin sels boeredochter en ik stean folslein achter de aksjes. We ha fansels ek in soad boerehúshâldings yn Blauhús. We hienen samar in snelle aksje betocht - de mienskip is hjir sterk. It wie prachtich fannemoarn.’’

 

Voor volwassenen is de stikstofproblematiek al complex, maar de ouders en onderwijzers schuwen het onderwerp niet bij de jeugd. Mem Jacoba Reitsma. ,,Us soan is noch jong fansels, mar wy besykje wol earlik te wêzen oer wat der spilet. Dat de polityk regels hat dêr’t wy it net mei iens binne.’’

Rixt Minnema: ,,Hjir wurdt thús oer praten oan de keukentafels, dat fernimme wy oan alles.’’ Ook op school zijn de boerenprotesten dus onderwerp van gesprek. Met de bovenbouw gaat dat dan bijvoorbeeld ook over verantwoordelijkheid nemen. ,,Gedraach dy, dat is wat we dúdlik meitsje. Fierder hoopje we fral dat dizze aksjes in goed ferfolch krije foar alle boeren.’’

Nieuws

menu