Op korte termijn geen nieuwe natuurlijke geulen als vaarroute naar Waddeneilanden. 'Bijna alle vaarroutes hebben te maken met verzanding'

Nieuwe natuurlijke vaargeulen naar de Waddeneilanden zijn op korte termijn niet te verwachten. Er zijn wel twee of drie gebieden voor in beeld bij Rijkswaterstaat.

Een baggerschip dat een nieuw stuk vaargeul uit de waddenbodem graaft.

Een baggerschip dat een nieuw stuk vaargeul uit de waddenbodem graaft. FOTO JAN SPOELSTRA

Dat antwoorden minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op Kamervragen van de VVD . Die reeks vragen werden gesteld naar aanleiding van het artikel in de Leeuwarder Courant waarin burgemeester Leo Pieter Stoel waarschuwt dat de boot nog altijd te vaak te laat is en dat de bereikbaarheid van Ameland op het spel staat.

Nieuws

menu