Op de lijst van Forum voor Democratie staan enkele Friese verrassingen

Nynke Koopmans. FOTO NIELS WESTRA

De conceptkandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen bevat een aantal Friese verrassingen.

Zo staat op plek 22 Nynke Koopmans, boerin uit Lytse Geast bij Tytsjerk. Tot voor kort was ze statenlid en gemeenteraadslid voor de VVD. Toen de partij zich achter het nieuwe stikstofbeleid schaarde, zegde ze haar lidmaatschap op. Sinds bijna 1,5 jaar is ze in Tytsjerksteradiel actief met haar Partij voor de Boeren. Ze was ook betrokken bij diverse boerenacties en is bestuurslid van de stichting Stikstofclaim.

Volgens Koopmans betekent het stikstofbeleid, dat 10 december werd aangenomen in de Tweede Kamer, een nekschot voor de landbouw. ,,En by Forum voor Democratie ûnderkenne se dat. Dizze partij sjocht noch de wearde yn fan de Nederlânske lân en túnbou. Mar ek op dossiers als Europa, ymmigraasje, corona en klimaat diel ik fan herte de stânpunten fan FvD.”

Beschuldigingen van antisemistme

Koopmans had geen ambitie op Kamerlid te worden - ik melk leaver kij - maar toen ze gebeld werd door lijsttrekker Thierry Baudet, zegde ze toch haar medewerking toe. De recente beschuldigingen over antisemitisme en homofobie zijn volgens haar niet waar. Ze zegt zich er uitvoerig in verdiept te hebben. ,,Want leau my, as ik net foar 100 persint oertsjûge bin fan de ûnwierheid, soe ik der net yn stapt wêze.”

Ze wijst erop dat Baudets vriendin Davide Heijmans joodse is. ,,Dan is dochs net foar te stellen dat de partijlieder antysemitisme duldt yn ‘ e partij. Het antisemitisme zou rondwaren in appgroepen van de jongerenbeweging rondom voorzitter Freek Jansen. Jansen staat overigens op plek 7 van de lijst.

Statenlid Jousma keert terug

Een plekje hoger op de lijst staat Erwin Jousma uit Leeuwarden. Tot 8 december behoorde hij tot de zeskoppige fractie van Forum voor Democratie in de Friese staten. Na de perikelen over antisemitisme en het leiderschap van Thierry Baudet besloot de fractie eensgezind om zich af te splitsen van Forum en door te gaan als onafhankelijke fractie.

Jousma was in eerste instantie niet beschikbaar voor commentaar. Later op de zondagavond kwam hij wel met een via de media verspreide persoonlijke verklaring. Jousma geeft daarin aan dat het een verwarrende tijd is geweest, waarin de partij en leider Baudet in opspraak raakten. ,,Ik heb eerlijk gezegd ook echt erg gebaald van dit tumult’’, aldus Jousma. ,,Maar toen ik na de storm voor mezelf alles goed op een rijtje zette, had ik begrip voor de manier waarop de FVD-partijleider gereageerd heeft. Sterker: ik vond het bewonderenswaardig dat hij in eerste instantie een stap terug zette.’’

Jousma geeft aan zijn werkzaamheden voor de provinciale fractie te willen voortzetten. ,,Niet in de minste plaats voor de kiezer, die mij een plek in de Fryske Steaten heeft gegund op basis van de FVD-standpunten.’’ Het besluit van Jousma om toch terug te keren bij Forum komt voor fractievoorzitter Maarten Goudzwaard als een verrassing. De kans dat Jousma lid kan blijven uitmaken van de fractie acht hij klein.

Talsma

Johan Talsma uit Dokkum staat op plek 40. Talsma is enig raadslid van de Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân. Alvorens commentaar te geven, wil hij zijn besluit eerst bespreken met de schaduwfractie en het partijbestuur.

Hiddema als lijstduwer

In recente peilingen staat Forum voor Democratie op twee tot zes zetels. De leden spreken zich 9 januari uit over de lijst. Theo Hiddema, geboren en getogen in Holwerd, stapte eerder ook op uit de partij maar hij heeft zich onlangs beschikbaar gesteld als lijstduwer. Voormalig VVD-Kamerlid Wybren van Haga staat op plek 2 achter lijsttrekker Thierry Baudet.

Nieuws

menu