Oostkant Schiermonnikoog schuift Groningen weer binnen

De provincie Fryslân wil opnieuw met Groningen in overleg over een grenscorrectie voor Schiermonnikoog.

Het eiland verschuift langzaam richting het oosten.

In 2006 werd al een grenscorrectie toegepast, omdat de uiterste oostkant van het eiland de provinciegrens met Groningen had overgestoken.

Inmiddels is de ‘staart’ van het eiland die nieuwe grens alweer gepasseerd, zo blijkt uit satellietbeelden. Hoe ver precies, is niet bekend.

Als de grens over het eiland loopt, is niet duidelijk wie het bevoegd gezag is bij calamiteiten.

Nieuws

menu