Oorzaak brand De Westermar blijft definitief onduidelijk

De sloop van de restanten van de afgebrande sporthal De Westermar in Burgum is in volle gang.  FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De sloop van de restanten van de afgebrande sporthal De Westermar in Burgum is in volle gang. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wat precies de oorzaak is geweest van de brand die sporthal De Westermar in Burgum in de nacht van 4 op 5 oktober in de as legde, wordt niet meer duidelijk.

Technisch onderzoek heeft geen uitsluitsel opgeleverd. De gemeente Tytsjerksteradiel laat weten dat het vermoeden is dat de brand begonnen is in de ruimte van de kegelbaan. Maar door de enorme hitteontwikkeling en de grote ravage is de oorzaak niet meer met zekerheid vast te stellen.