Ook raad van commissarissen vertrekt bij SC Heerenveen

Luuc Eisenga in het midden met links van hem persvoorlichter Erik Kofman en rechts Jorrit Jorritsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Luuc Eisenga in het midden met links van hem persvoorlichter Erik Kofman en rechts Jorrit Jorritsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

In navolging van algemeen directeur Luuc Eisenga vertrekt ook de raad van commissarissen bij SC Heerenveen.

Het stichtingsbestuur heeft onlangs het vertrouwen in de rvc opgezegd. Volgende week maandag wordt de rvc op een algemene ledenvergadering dan ook niet herbenoemd, zei rvc-voorzitter Jorrit Jorritsma.

 

Bekijk hier de persconferentie

,,We maskeren niet dat het onrustig is”, zei Jorritsma. ,,We hebben twee jaar een prima werkverhouding en persoonlijke relatie gehad met het stichtingsbestuur. Maar als het vertrouwen wordt opgezegd, dan kunnen we niet herbenoemd worden.”

'Heel erg spijtig'

,,Als er binnen onze cirkel, binnen directie, stichtingsbestuur en raad van commissarissen pijlen binnen komen, dan heb je een probleem”, zei Jorritsma. ,,Ik vind het spijtig dat de situatie tussen stichtingsbestuur en rvc is zoals die is. We rollen niet over straat. Er wordt niet met modder gegooid, maar het is heel erg spijtig.”