Ook in 2021 uitzendingen kerkdiensten door Omrop

Trinitas in Heerenveen. FOTO NIELS DE VRIES

In twaalf Friese kerken worden volgend jaar de kerkdiensten live uitgezonden door Omrop Fryslân nu deze formule vanuit de Martinikerk een succes blijkt te zijn.

De Martinikerk in Franeker is tot eind 2020 de plek van waaruit Omrop Fryslân kerkdiensten uitzendt. Vanaf volgend jaar wordt dit initiatief voortgezet door de nieuw opgerichte Wurkgroep Tsjerketsjinsten yn Fryslân. De werkgroep heeft gekozen voor de formule ‘Tsjerke fan de Moanne’: elke maand op een andere plek, te beginnen in januari bij Trinitas in Heerenveen.

In deze kerk gaf de werkgroep gisteren uitleg over het initiatief dat genomen is om de continuïteit van de uitzendingen te waarborgen. Ook als er geen corona meer is, de reden dat de Omrop in maart ermee begon. Tot juni zonden ze de dienst om 10 en 12 uur uit en dat werd weer opgepakt in oktober.

Ferlet

,,It wie al gau dúdlik dat hjir ferlet fan wie’’, stelde voorzitter Maaike van Dijk van de werkgroep, voormalig voorzitter van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in Franeker. Hoofdredacteur Ingrid Spijkers van de Omrop vertelde dat over deze twee uitzendingen gemiddeld 40.000 tot 60.000 mensen kijken en later online halen nog eens duizenden de dienst in. Ze komen voor de helft uit Friesland en voor de helft van buiten de provincie, ook uit het buitenland. De Martinikerk merkte deze zomer het succes door mensen die speciaal vroegen of ze eens binnen mochten kijken bij de kerk van de uitzending.

Voor volgend jaar zijn Heerenveen en Burgum al vastgelegd, met Nijkleaster in Jorwert en met Drachten, Dokkum en Sneek worden gesprekken gevoerd. Elke kerk is zelf verantwoordelijk voor de vier of vijf zondagen in die maand. Voorwaarde is wel dat er een oecumenische invulling komt. Dat zorgt ervoor dat een kerk in gesprek moet gaan met andere geloven en kerken in dezelfde plaats, liet voorzitter Bert van het Meer van de PKN in Heerenveen weten. Dat levert nauwere contacten op.

Fries of streektaal

Voorwaarde is ook dat in de dienst aandacht is voor het Fries of een streektaal door middel van een bijbellezing, gebed of lied. De Stifting Krúspunt is betrokken bij de werkgroep en kan daarover advies geven. Het is ook de werkgroep die zorgen moet voor de financiën om de uitzendingen rond te krijgen. Die kosten maximaal 2.500 euro per keer. De werkgroep verwacht geen concurrentie voor fysieke kerkdiensten omdat gebleken is dat gelovigen elkaar toch willen ontmoeten.

Nieuws

menu