Ook Achtkarspelen kampt met ‘fors’ tekort op sociaal domein

Ook de gemeente Achtkarspelen kampt met problemen door de landelijke veranderingen op het gebied van de jeugd- en ouderenzorg.

Op basis van een voorlopige berekening van de gemeente bedraagt het begrotingsgat op het zogeheten sociaal domein over 2017 maar liefst 1,9 miljoen euro.

‘Fors negatief resultaat’

,,Een fors negatief resultaat’’, zo staat in een brief van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen.

Het tekort speelt vooral op de domeinen jeugd en wmo, waar bijvoorbeeld dagbesteding en de ondersteuning voor mantelzorg onder valt.

‘Genoeg vet op de botten’

Het tekort op het sociaal domein betekent voorlopig niet dat de gemeente financieel in zwaar weer komt, benadrukt wethouder Harjan Bruining. ,,We hebben nog genoeg vet op de botten. Er zijn reserves om het tekort op te vangen’’

Grotere projecten, zoals de bouw van een nieuw zwembad in Buitenpost, komen volgens de wethouder dus ook niet in gevaar.

Niet de enige gemeente

Achtkarspelen is bij lange na niet de enige gemeente die een financieel probleem heeft door de landelijke bezuinigingen op de jeugd- en ouderenzorg.

Eerder deden zich al problemen voor in onder meer Leeuwarden en De Fryske Marren .

Veranderingen in het sociaal domein

Sinds 2015 zijn de gemeenten, en niet de landelijke overheid, verantwoordelijk voor de jeugd- en ouderenzorg. ,,Maar doordat je de taken dichterbij huis haalt, zie je ook meer problemen’’, zegt Bruining daarover.

Tegelijkertijd draait het rijk de geldkraan steeds verder dicht. ,,We moeten nu dus meer mensen helpen voor minder geld.’’

Oproep aan de overheid

De wethouder, zelf van het CDA, hoopt dat de gemeentelijke partijen uiteindelijk een beroep doen op de landelijke partijen om de bezuinigingen op de jeugd- en ouderenzorg te verzachten.

De overheid moet de gemeenten financieel tegemoet komen, vindt hij. ,,Dat zou niet meer dan billijk zijn.’’

Vervolganalyse

Achtkarspelen kampt al vanaf 2015 met tekorten op het jeugddomein, maar voorlopig kon de gemeente dit nog compenseren met een overschot op de wmo.

Waarom dit in 2017 niet gelukt is, en hoe de achterstand in de toekomst voorkomen kan worden, is volgens het college van burgemeester en wethouders nog niet bekend. Een vervolganalyse moet daarover duidelijkheid geven.

Het tekort geldt overigens niet voor het domein participatie, waar veel uitkeringen onder vallen.

Nieuws

menu