Onzekere start voor school

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen. Leerlingen uit de vakantieregio noord moesten zich gisteren of vandaag weer melden voor een nieuw schooljaar. Een bijzonder schooljaar, zo is nu al duidelijk. Vooral voor middelbare scholieren zal het spannend zijn, voor het eerst na vijf maanden weer met zijn allen in een klas.

Leerlingen uit de vakantieregio noord moesten zich gisteren of vandaag weer melden voor een nieuw schooljaar.

Leerlingen uit de vakantieregio noord moesten zich gisteren of vandaag weer melden voor een nieuw schooljaar. ANP

Spannend is de start uiteraard ook voor het onderwijzend personeel. Het kabinet besloot voor de zomer dat de scholen na de vakantie weer volledig open gaan. Maar sindsdien laait het corona-virus op, met name onder jongeren. Het RIVM benadrukt dat er tot nu toe zeer weinig besmettingen zijn aangetroffen op scholen en dat kinderen geen rol lijken te spelen bij de verspreiding. Maar over de rol van tieners heerst toch enige twijfel. Zo wijzen onderzoeken in Zuid-Korea en Noord-Frankrijk uit dat pubers net als volwassenen wel degelijk het virus kunnen overdragen.

De werking van mondkapjes

Er zit niets anders op om er toch maar het beste van te maken om corona zoveel mogelijk buiten de schooldeuren en schoolpleinen te houden. Dus houden leerlingen minimaal 1,5 meter afstand tot hun docenten, geldt er eenrichtingsverkeer op de gangen, zit menig onderwijzer achter een spatscherm en zijn vele automaten geleegd om leerlingen zo weinig mogelijk binnen te laten zijn.

Helaas is van zo’n eensgezinde aanpak geen sprake als het gaat om de mondkapjes. Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) vindt ze niet nodig Hij volgt daarmee het standpunt van het Outbreak Management Team (OMT). Dan is het zeer verwarrend dat sommige schoolbestuurders toch hameren op mondkapjes binnen hun schoolmuren. Zo stelt het bestuur van het Vincent van Gogh College in Assen de beschermingsdoekjes zelfs verplicht op een locatie voor de leerlingen vanaf de vierde klas. Dit weekend werd bekend dat ook de Friese Poort gelooft in de werking van mondkapjes. Ze worden volgende week maandag bij de start van het schoolseizoen uitgedeeld. De 15.000 studenten en 1600 medewerkers zijn niet verplicht om ze te dragen maar er wordt wel een dringend appel gedaan.

Punt van zorg

Een punt van zorg vormt verder de ventilatie. Als scholen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit is er niks aan de hand, aldus het RIVM. Het probleem is echter dat in circa 75 procent van de klaslokalen de luchtkwaliteit en de ventilatie niet naar behoren zijn. Dat is in deze tijd van het jaar nog enigszins op te vangen door te luchten via ramen en deuren, maar als straks de r weer in de maand zit is dat lang niet altijd een optie. Het is van groot belang dat scholen haast maken met inspecteren en eventueel repareren van hun ventilatiesystemen.

De start van het nieuwe schoolseizoen vindt plaats in een periode dat corona al zijn geheimen nog niet heeft prijsgeven. Ondanks die twijfel, is er geen twijfel over de noodzaak om weer fysiek naar school te gaan. Hoe inventief scholen maandenlang het thuisonderwijs ook opgepakt hebben, aan het online les kleven te grote nadelen. Of beter gezegd: het klassikaal les geven is onmisbaar voor kennisoverdracht, begeleiding, sociale vorming en om het vak van leraar aantrekkelijk te houden.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Commentaar