Ontwrichte natuur heeft geen antwoord op vraatzuchtige exoten. 'Je moet er niet aan denken dat deze terrorkreeft in de Alde Feanen komt'

Natuur, wat is dat eigenlijk? Deze serie onderzoekt dat. We gaan het veld in met natuurmannen Walter en Jan, die voor hun werk ongewenste dieren en planten in Friesland bestrijden, zoals muskusratten en de Grote waternavel. Rivierkreeften zijn hun jongste uitdaging. De natuur zelf heeft geen antwoord meer.

Jan van der Sluis met een Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Rechts Walter Kamstra.

Jan van der Sluis met een Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Rechts Walter Kamstra. Foto: Niels Westra

Walter en Jan zijn echte natuurmannen, altijd buiten. Ze maken de raarste dingen mee, hen maak je de pis niet lauw. Maar laatst zijn ze zich rot geschrokken. Ze waren op excursie in de Molenpolder, een natuurgebied in de provincie Utrecht. ,,It wie totaal dea’’, zegt Walter Kamstra. Planten weg, insecten weg, vogels weg. Onwerkelijk. Het lustoord was ten prooi gevallen aan de rode Amerikaanse rivierkreeft.