Geen wrevels deze keer; nieuw waterschapsbestuur komt ontspannen uit de startblokken

De 25 algemeen-bestuursleden in Wetterskip Fryslân beleefden woensdag een aanmerkelijk vriendelijker start dan vier jaar geleden.

BBB-fractieleider Alice van Gosliga legt de belofte af. Foto: LC

BBB-fractieleider Alice van Gosliga legt de belofte af. Foto: LC

Destijds was de sfeer direct na de verkiezingen ijzig na een machtsgreep van de gecombineerde fractie Water Natuurlijk en Geborgd Natuur. Die werd snel en hardhandig afgestraft door het CDA, de toenmalige winnaar van de verkiezingen.