Onteigening dreigt voor 47 percelen langs provinciale wegen Skieding/Uterwei, Snitserdyk en Westergoawei

De reconstructie van de Skieding was aanvankelijk omstreden, veel bewoners waren tegen. FOTO ARCHIEF LC Foto: Jilmer Postma

De eigenaren van 47 percelen langs de provinciale wegen Skieding/Uterwei, Snitserdyk en Westergoawei zijn het niet eens geworden over de (gedeeltelijke) verkoop van hun grond. De provincie wil ze nu onteigenen.

De drie wegen staan aan de vooravond van een opknapbeurt, waarbij voor plannen van de provincie meer ruimte nodig is. Zo komen er nieuwe ovondes en een nieuwe tunnel bij de Skieding en de Uterwei (N358) tussen Augustinusga en Drachtstercompagnie.

Met de eigenaren van in totaal 47 percelen is de provincie het niet eens geworden. Meer dan de helft daarvan (26 stuks) liggen aan de Westergoawei (N359), voor de bouw van drie tunnels bij Bolsward, Burgwerd en Wommels.

Hier konden onder meer verzekeraar ASR en de stichtingen Westerhuis Vrouwen Gasthuis in Franeker en Sint Anthony Gasthuis in Bolsward het niet eens worden met de provincie. Het gaat in de meeste gevallen om aangrenzend boerenland.

Alle percelen worden nu voorgedragen voor onteigening, wat formeel begint met een verzoek aan koning Willem-Alexander. Provinciale Staten hebben al besloten dat ze een debat daarover niet nodig vinden; het wordt bij de Statenvergadering woensdag een hamerstuk.

Nieuws

Meest gelezen