Onrust in politiek Noardeast over negeren 'waddenmotie'

De voltallige oppositie plus coalitiepartij VVD roept wethouder Jelle Boerema naar de raadszaal voor een extra vergadering. Reden: het negeren van een breed gesteunde motie over de Waddenagenda.

Het waddengebied bij Holwerd.

Het waddengebied bij Holwerd. FOTO KAPPERS MEDIA

Eerder deze week onderschreef de voltallige gemeenteraad met uitzondering van coalitiepartijen CDA en S!N een motie. Daarin stond dat B en W geen handtekening zouden moeten zetten onder de Waddenagenda – een soort masterplan voor het Waddengebied. De raad noemde geluiden vanuit het ministerie over die agenda ,,op verschillende onderdelen onbevredigend, vooral op het gebied van zomerpolders’’.

Burgemeester en wethouders ondertekenen die Waddenagenda binnenkort toch, schrijven ze aan de gemeenteraad. Niet tekenen zorgt er mogelijk voor dat de ‘eigen inbreng’ vanuit Noardeast onvoldoende plaats krijgt, vrezen B en W. Ook zou het ‘een mogelijke samenwerking in de toekomst’ kunnen bemoeilijken.

Spoedvergadering

Daarmee neemt de gemeenteraad geen genoegen. Oppositiepartij ELP NEF heeft om een extra vergadering gevraagd. Daarvoor is steun nodig van minimaal twintig procent van de raadsleden, en die steun is er. De spoedvergadering kan rekenen op steun van VVD, GemeenteBelangen, Groen NOF, PvdA en ALL. Dat zijn in totaal 9 van de 29 zetels.

ELP-voorman Johan Talsma heeft de vergadering aangevraagd ,,omdat ik fyn dat wy it heechste orgaan binne en wy sizze: ‘net tekene’.’’ Omdat het college dat naast zich neerlegt ,,moatte wy der even stevich oer prate. Tekene is de deastek foar ús moaie lânbou yn Noardeast-Fryslân’’.

Meerdere partijen waren vrijdag al niet blij met het terzijde schuiven van de motie. VVD-fractievoorzitter Digna Ferwerda noemt het ‘zuur’. Ze is er flink boos over, liet ze weten. ,,Het is leuk als je coalitiepartij bent, maar als je daar niks aan hebt...’’ Ze noemt het de afsluiter van een ,,vervelende week’’, waarin Noardeast ook nog een rechtszaak over de verkoop van het gemeentehuis in Kollum verloor. Ze steunt de aanvraag van Talsma dan ook van harte.

Ferwerda werd aanvankelijk door haar ‘eigen’ wethouder en portefeuillehouder Boerema (VVD) uitgenodigd voor overleg over het toch willen tekenen van de Waddenagenda. ,,Samen met Jan Jarig van der Tol van de ChristenUnie. Maar dat wilde ik niet, ik wilde met alle partijen.’’

‘Bûtenspul’

Ook FNP-voorman Bert Koonstra is niet te spreken over de gang van zaken. ,,It kolleezje set sa it heechste orgaan wol bûtenspul. Dit wurdt noch wol in stevich petear.’’ Johan Lammering van Groenen NOF vraagt zich af wie nu eigenlijk de baas is in de gemeentepolitiek in Noardeast-Fryslân. ,,Dit is niet netjes. Zo ga je niet met elkaar om.’’

In een uitgebreid schrijven laten B en W weten de zorgen van de raad wel degelijk over te zullen brengen. Volgens hen biedt de huidige beheersverordening voor het gebied evenwel voldoende bescherming.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân