Onderzoek NHL Stenden: agenten actief bijspijkeren over digitale criminaliteit (want ze weten er te weinig van)

Fotobewerking NHL Stenden

Veel politiemensen hebben bijna dagelijks te maken met digitale criminaliteit, maar weten er te weinig van. Kennisontwikkeling is nodig.

Dit stelt de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden in een onderzoek naar het digitale kennisniveau van politiemensen. De onderzoeksgroep stuurde vragenlijsten aan 402 agenten en ontdekte dat achterstanden niet leeftijdsgebonden zijn. Dit betekent dat het met de instroom van jonge medewerkers niet opgelost wordt.

De conclusie is dat agenten actief bijgespijkerd zullen moeten worden. Omdat de ontwikkelingen op digitaal gebied elkaar snel opvolgen, zal het kennisniveau ook continu bijgehouden moeten worden. De onderzoekers zien veel in ‘praktijkleren’, waarbij de lesstof direct wordt toegepast.

Sterk verweven met dagelijks politiewerk

Overigens hoeven niet alle agenten alle benodigde kennis altijd paraat te hebben. Van belang is dat de politiemensen weten hoe ze bepaalde informatie kunnen vinden. Verder moet de kennis ‘meebewegen’ met de gedigitaliseerde samenleving.

Cybercrime groeit zo hard dat het niet alleen meer aan cyberspecialisten bij de politie overgelaten kan worden. Het online leven is sterk verweven met het dagelijks werk van politiemensen. Het onderscheid tussen digitaal en regulier politiewerk valt weg, aldus onderzoeker Thijs van Valkengoed.

Nieuws

menu