Onderzoekers niet gerust op afstand tussen grutto's en vliegveld

Nergens op de wereld zijn meer grutto's tegelijk te zien dan op de wadplaten in het Portugese Taag-estuarium. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Nederlandse grutto’s foerageren en rusten in Portugal op redelijke afstand van het nieuw geplande vliegveld van Lissabon. Dat maakt echter niet dat ze veilig zijn.

Grutto-onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn allerminst gerust op de toekomstige situatie.

De aanvliegroute van het nieuwe vliegveld loopt recht over hun rust- en foerageergebied en de vliegtuigen zullen behoorlijk laag overkomen. ,,Hast ús hiele populaasje sit dêr. As se dan hiel regelmjittich fersteurd wurde, hat op de lange termyn gefolgen.’’

Egbert van der Velde is op dit moment namens de RUG in Portugal voor het monitoren van de 80.000 grutto’s die rond de Taag-monding onder Lissabon foerageren voordat ze binnenkort doortrekken naar het noorden. ‘Onze’ grutto’s zitten er vooral in de rijstvelden ten noordoosten van de hoofdstad, op redelijke afstand van zowel het huidige vliegveld als de nieuw geplande luchthaven.

Hooijmeijer: ,,Op it each liket dat miskien in feilich plak, mar it falt net ta om te ûnderbouwen hokker effekt fersteuring yn Portugal hawwe sil op de oerlibbing en it briedsukses yn Nederlân. Mar in fleanfjild midden yn in ynternasjonaal beskerme wetland is hoe dan ek in ûnsalich plan. It is terjochte dat Portugal dêr op oansprutsen wurdt.’’

Vogelbescherming Nederland heeft – met de grutto als uithangbord – in ruim een week bijna 25.000 handtekeningen opgehaald met een petitie tegen de bouw van het vliegveld. ,,Daar zijn we heel tevreden mee. Je merkt dat dit in Nederland leeft’’, zegt woordvoerder Thijs den Otter.

SPEA, de Portugese tegenhanger van Vogelbescherming voert in eigen land actie tegen het vliegveld. De organisatie stapt met andere milieugroeperingen naar de Portugese burgerrechter. Vogelbeschermingskoepel Birdlife International heeft de kwestie aangekaart bij de Europese Commissie.

Lees ook LC+ | Rijsttafel voor 80.000 grutto’s

Nieuws

Meest gelezen