Provincie gaat met lokale energiepartijen onderzoek doen naar energiehubs in Friesland

Is het haalbaar om Friesland onafhankelijk te maken van de grote, buitenlandse energieconcerns?

In mei dit jaar gingen de heipalen in de grond voor de nieuwe dorpsmolen Reduzum.

In mei dit jaar gingen de heipalen in de grond voor de nieuwe dorpsmolen Reduzum. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Tien merendeels Friese energie- en milieuorganisaties denken dat het mogelijk is om de inwoners en bedrijven in de provincie te voorzien van schone én betaalbare energie. Het gaat onder meer om de vereniging van windturbine-eigenaren in Friesland, de koepel van energiecoöperaties in Friesland en de Friese Milieufederatie.

Nieuws

menu