Onderzoek naar kleideeltjes om bodemdaling Friese veenweide te vertragen

Minne Holtrop in Delfstrahuizen doet mee aan een proef met kleideeltjes op veen. Foto: @

De bodemdaling en de afbraak van het veen kunnen mogelijk sterk vertraagd worden door kleideeltjes over de landerijen te verspreiden.

Proeven op het land van de melkveebedrijven Boon en Holtrop in Delfstrahuizen moeten uitwijzen of het uitstrooien van klei inderdaad dit gewenste effect heeft. De gedachte is dat de kleideeltjes zich binden aan de organische stof in het veen waardoor dit minder snel afgebroken wordt. Daardoor daalt de bodem minder snel en valt ook de uitstoot van CO2 lager uit.

Succes in Krimpenerwaard

De theorie komt niet uit de lucht vallen. In de Krimpenerwaard (ZH) wordt er al enige tijd met succes mee geëxperimenteerd. Men ging er toe over toen bleek dat er op veengronden waar jaarlijks rivierwater over stroomt met kleideeltjes, minder bodemdaling optreedt.

Bagger uit De Kûfurd

De kleideeltjes zijn afkomstig uit de bagger uit De Kûfurd dat al enige tijd ligt opgeslagen in een depot bij Idskenhuizen. De proef begint vrijdag. Loonbedrijf Hoekstra uit Oosterzee zorgt voor de verspreiding van het klei over de landerijen.

Onderwaterdrainage

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben bepaald dat de rappe bodemdaling in het veenweidegebied een halt toegeroepen moet worden. Dat kan door een verhoging van het waterpeil, maar daar hebben de boeren moeite mee. Om die reden ondersteunen provincie en Wetterskip onderzoeksprojecten waardoor de peilen minder, of zelfs helemaal niet, verhoogd hoeven te worden. Zo wordt er onder meer op meerdere plekken onderzoek gedaan naar onderwaterdrainage.

Nieuws

menu