Onderzoek inspectie naar misstanden bij campus NHL Stenden in Qatar, hogeschool ontkent aantijgingen

International Day op Stenden in Leeuwarden, waar studenten van verschillende nationaliteiten hun eigen land kunnen promoten. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Oud-medewerkers betichten NHL Stenden van het toedekken van misstanden op de nevenvestiging van de hogeschool in Qatar. De Onderwijsinspectie heeft de zaak in onderzoek. De hogeschool ontkent de aantijgingen met klem.

Op de campus in Doha, de grootste van de vier buitenlandse vestigingen van de hogeschool, zou sprake zijn van diplomafraude. NRC Hand elsblad meldt dat vandaag . Signalen daarover zouden door de schoolleiding in de wind zijn geslagen.

NRC komt met een lange lijst aantijgingen, op basis van gesprekken met oud-werknemers en inzage in correspondentie. Buitenlandse studenten hebben ten onrechte Nederlandse hogeschooldiploma’s ontvangen, cijfers zijn vervalst, examendossiers zijn aangepast en signalen over de gang van zaken zijn sinds 2014 door het college van bestuur genegeerd, aldus NRC.

Volgens de krant hebben examencommissies van Stenden, die de kwaliteit van de examens moeten bewaken, na eigen onderzoek in Qatar in 2017 een brandbrief naar het college van bestuur gestuurd. Hun boodschap, zegt NRC: stop in het studiejaar 2017-2018 met het werven van studenten en het aanbieden van Nederlandse diploma’s in Quatar.

,,De kwaliteit van de resultaten en de authenticiteit van het werk van studenten’’ kan niet worden gegarandeerd, studenten zijn ,,vaak afwezig en slecht gemotiveerd’’ en ,,examinatoren zijn gevoelig voor druk van studenten, ouders, sponsor, management en zelfs de Qatarese overheid’’.

Vroeg of laat zullen de misstanden in Qatar naar buiten komen, waarschuwen de examencommissies. ,,De reputatie van Stenden als internationale hogeschool kan hierdoor forse schade oplopen.’’

Stenden: 'suggestief' en feitelijk onjuist

Het college van bestuur van de hogeschool noemt de berichtgeving in een woensdagochtend uitgegeven verklaring ‘suggestief’ en feitelijk onjuist: ,,Er zijn geen onterechte diploma’s aan buitenlandse studenten uitgedeeld.’’

Het college van bestuur zegt dat naar aanleiding van de brief van de examencommissies een extern bureau in de arm is genomen om de gang van zaken in Qatar te onderzoeken. Dat leverde geen bewijs voor misstanden op.

De buitenlandse vestigingen zijn opgezet door Stenden Hogeschool, die vorig jaar fuseerde met de NHL. ,,De toenmalige leiding van Stenden heeft iedere klacht onderzocht (…) De inhoud van het artikel is suggestief en er wordt ook voorbijgegaan dat in alle gevallen meteen is gehandeld’’, aldus NHL Stenden. Bestuursvoorzitter Erica Schaper wil verder niet ingaan op de kwestie, zolang de Onderwijsinspectie haar onderzoek niet heeft afgerond. Dat gebeurt naar verwachting in het voorjaar.

280 studenten in Qatar

De vestiging in Qatar telt 280 studenten. Stenden heeft in totaal ruim 24.000 studenten en 2200 medewerkers. Naast vestigingen in het hele Noorden telt de school vier buitenlandse vestigingen. Naast Qatar gaat het om campussen in Zuid-Afrika, Thailand en op Bali.

Nieuws

menu