Onderzoek DataFryslân: ouderen honkvast ook al slinkt voorzieningenniveau: 'Best zorgelijk'

Kennis- en onderzoekscentrum DataFryslân presenteert donderdag de resultaten van twee data-onderzoeksprojecten: Thúswenjende âlderen en Wenje in Fryslân.

Voorzieningen zoals huisartsenpraktijken bevinden zich steeds vaker alleen nog in de centra van grotere steden op loopafstand.

Voorzieningen zoals huisartsenpraktijken bevinden zich steeds vaker alleen nog in de centra van grotere steden op loopafstand. Foto: ANP

Het centrum heeft de woon- en zorgsituatie van 55-plussers in Friesland in kaart gebracht. Onderzocht is bijvoorbeeld waar ouderen wonen, in wat voor woningen en hoe groot de afstand is tot (zorg)voorzieningen. Het kenniscentrum heeft daarbij onder meer gebruikgemaakt van beveiligde data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Niet verrassend