Onderwijskoepel CBO Noardwest Fryslân begint eigen kinderopvang

ANP

De christelijke onderwijskoepel CBO Noardwest Fryslân begint met een eigen kinderopvangorganisatie. Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) stemt in met terugtreden uit de betreffende scholen.

Dinsdag draagt SKF de kinderopvangtaken over op acht scholen van CBO Noardwest-Fryslân. De koepel telt zeventien scholen in Waadhoeke, Leeuwarden en Harlingen. De negen andere scholen stromen op termijn in. SKF-directeur Jeannet van Akker spreekt van een ,,unieke ontwikkeling.’’

De SKF blijft wel samenwerken met de nieuwe kinderopvangorganisatie die Stichting Kinderopvang NWF heet. De overheveling betekent dat vijftig (pedagogisch) medewerkers SKF verlaten en in dienst komen van Kinderopvang NWF. ,,Van verdriet is daarom geen sprake’’, aldus Van den Akker.

Voor de collega’s verandert er weinig, evenals voor de kinderen en ouders. Voor de ontwikkeling van de kinderen is dit een goed initiatief, aldus Van den Akker. ,,Zij zijn gebaat bij een onderwijsvorm waarbij alles onder één dak wordt aangeboden.’’ Hier wordt met de omvorming van scholen tot integrale kindcentra (IKC) ook naar toe gewerkt.

Zelf organiseren

Pyt Sybesma van CBO vertelt dat de koepel zelf graag de kinderopvang wil organiseren. Omdat het onderwijzend personeel met de mensen van de SKF al een hecht team vormde, ontstond het idee de mensen van SKF over te nemen in een nieuwe stichting. Daarin wilde de SKF wel meedenken. Ze blijven ook betrokken, aldus Sybesma. ,,Bijvoorbeeld op het gebied van pedagogische bijscholing.’’

De nieuwe kinderopvangorganisatie start op twee scholen in Harlingen, twee in Franeker en in Achlum, Tzum, Sexbierum en Dronryp. Oudebildtzijl volgt al snel. Daar was geen kinderopvang op school. Volgens Sybesma gaat het om kinderdagverblijven en tussen- en naschoolse opvang, hoewel niet overal dagopvang gestart zal kunnen worden.

Nieuws

menu