Onderwijsinspectie: in Friesland vijf 'zeer zwakke' basisscholen

FOTO PIXABAY

Friesland heeft op dit moment vijf basisscholen die van de Onderwijsinspectie het predikaat ‘zeer zwak’ krijgen. De scholen staan nu onder verscherpt toezicht.

De vijf scholen zijn: De Noordster in Nij Altoenae (van de vereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in Noardwest-Fryslân), integraal kindcentrum Aventurijn in Leeuwarden van openbare scholenkoepel Proloog, de openbare basisscholen De Pôlle in Marsum en De Opslach in Franeker (beide onderwijsgroep Elan) en openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske (koepel Primus).

Voor alle scholen geldt dat naar het oordeel van de inspectie de leerresulaten onvoldoende zijn. De scholen staan nu onder verscherpt toezicht van de inspectie, die zo toeziet op maatregelen ter verbetering van de situatie. Alle scholen zijn onderzocht tussen januari en juni van dit jaar.

Ouders zijn door de inspectie op de hoogte gesteld van het oordeel. Uit de rapportages blijkt dat veel ouders ondanks de slechte prestaties tevreden zijn over de sfeer op de scholen. De inspectie ziet op vrijwel alle scholen ook dat de eerste stappen zijn gezet om tot een verbetering van de prestaties te komen.

In heel Nederland zijn volgens het overzicht nu 42 basisscholen die het oordeel ‘zeer zwak’ hebben gekregen. Het ministerie van onderwijs meldt deze maand of scholen zoveel verbeteringen hebben doorgevoerd, dat het extra toezicht kan vervallen. Dat is vorige maand gebeurd met christelijke basisschool De Arke in Wirdum.

Nieuws

menu