Onderwijs: wel cadeautjes, maar geen visie in begroting van 44 miljard

Ministers Ingrid van Engelshoven. FOTO ANP

Zomer-, herfst- of weekendscholen of verlengde schooltijden. Van het ministerie van onderwijs moeten scholen alles uit de kast halen om leerachterstanden en studievertraging door corona weg te werken.

Tot de zomervakantie van volgend jaar is daarvoor extra geld uitgetrokken. De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob stippen dit aan in hun begroting. Ook is er geld om ervoor te zorgen dat mbo’ers toch op stage kunnen en voor peuters die door de coronamaatregelen geen gebruik hebben kunnen maken van voorschoolse educatie. Al die investeringen waren eerder al bekend geworden.

Geen zicht op lange termijn

Het klinkt allemaal mooi, maar eigenlijk is het een begroting van 43,7 miljard euro zonder toekomstperspectief. Docent-onderzoeker Avelien Haan van hogeschool NHL Stenden is teleurgesteld. ,,Ik vond het mooi dat de koning in de troonrede de emotionele kant van de coronacrisis benoemde en hoop bood. Maar het is ergerlijk dat dit in me miljoenennota ook zo wordt gepresenteerd’’, zegt Haan, werkzaam bij de Thorbecke Academie, die zich bezighoudt met bestuurskunde en overheidsmanagement.

,,Er is geen zicht op de lange termijn. Dat extra geld van nu moet straks weer een keer opgehoest worden. Hoe dan? En door wie? Ik ben bang, net als de Raad van State overigens, dat het op het bordje komt van de jongere generaties. Het lijkt zo wel erg op een begroting in verkiezingstijd: vol cadeautjes, terwijl er nu veel meer onzekerheden zijn.’’

'Goed perspectief op werk'

De bewindslieden stellen vast dat het onderwijs door de coronacrisis structureel is veranderd. Online lessen volgen zal blijven en, suggereren ze, het biedt in krimpregio’s misschien soelaas om onderwijs aan te bieden als de school is verdwenen. Het hoger onderwijs zal het voorlopig moeten doen met ‘grotendeels online onderwijs’, voorziet het ministerie. Geen nood: ,,De meeste afgestudeerden in het hoger onderwijs hebben goed perspectief op werk’’.

Teleurstellend, zegt Haan. De transformatie naar online lessen, die in maart noodgedwongen werd ingezet, kost veel energie en geld. ,,Maar het hoger onderwijs krijgt er niks bij. We moeten nog maar zien of we geld voor onderwijsprojecten kunnen halen uit het Groeifonds. De duurzaamheidsdoelstellingen daarin sluiten goed aan bij wat wij als hogeschool doen. Maar van het ministerie hebben we dit jaar weinig te verwachten. Het hbo komt er bekaaid af.’’

Nieuws

menu