Onderwaterdrainage verandert niets aan uitstoot broeikasgas

Onderwaterdrainage is niet het ei van Columbus voor Friese veenweiden. Je kunt er het grondwaterpeil mee optrekken, maar houdt er geen CO2 mee vast.

De aanleg van onderwaterdrainage.

De aanleg van onderwaterdrainage. Foto Provinsje Fryslân

Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit na een vierjarig onderzoek op het land van acht Friese boeren. Dat vond plaats in het kader van het Veenweideprogramma, dat mikt op het reduceren van bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuws

menu