Ondernemingsraad De Fryske Marren: miljoenenbezuinigingen leiden tot onrust

De ondernemingsraad van De Fryske Marren maakt zich zorgen over de voorgenomen structurele bezuinigingen van 3 miljoen euro.

Dit blijkt uit een brief van or-voorzitter Hendrik Hoekstra aan gemeentesecretaris Ditta Cazemier. Door flink te schrappen, moet er in 2020 ruimte komen voor nieuw beleid.

Hiervoor is dan bijna 4 miljoen euro beschikbaar. Volgens de or staat het bedrag hiermee echter ,,niet in verhouding’’. Het personeel vindt een bezuiniging van een dergelijke omvang ,,ongeloofwaardig’’.

Het zal volgens de or alleen maar tot onrust leiden onder de medewerkers van de organisatie, aldus Hoekstra. Dit omdat er in 2014 een bezuiniging is geweest, waarvan de laatste maatregelen eind vorig jaar zijn afgerond.

De or roept de gemeente in de brief op om ,,de voorgenomen bezuiniging aanmerkelijk bij te stellen tot 1 miljoen euro’’. Dit zou toch ruimte geven voor nieuw beleid, maar ook minder onrust teweeg brengen. ,,Dan kan de focus blijven op het realiseren van de doelstellingen en taken van de organisatie.’’

Ondanks vragen hierover van de Burgerpartij, ging wethouder Jos Boerland niet op deze kwestie in.

De gemeente moet schrappen, omdat er een tekort is op het sociaal domein. De Fryske Marren had daarvoor te weinig geld uitgetrokken.

Uit een 35.000 euro kostend onderzoeksrapport van Cebeon bleek dat De Fryske Marren het voor het sociaal domein bestemde rijksgeld elders aan heeft besteed.

Het college van burgemeester en wethouders meldde op vragen van de PvdA-fractie dat het onder het asfalt van het Knooppunt Joure en de Rondweg in Lemmer terecht was gekomen.

De PvdA liet woensdagavond bij monde van Ineke Swart weten verbolgen te zijn over het feit dat er ,,aan asfalt is betaald in plaats van aan trapliften’’. Ook GroenLinks was hierover niet te spreken. ,,Der skamje ik my foar, enoarm’’, sprak Matthijs Sikkes.

De meeste partijen riepen het college op het geld niet bij de doelgroep van het sociaal domein weg te halen. ,,Dy moat de stipe krije dy’t noadich is’’, aldus Gerda de Vries (FNP). Wethouder Boerland zei toe dat hij organisatiebreed zal gaan kijken waar de gemeente ,,iets kan doen’’.

Nieuws

menu