Onder luid getoeter van trekkers ging de vergadering op het Provinciehuis gewoon door over bezuiniging. 'It is in foarm fan populisme om dit oer de ferkiezings hinne te tillen'

Het werd buiten spannender dan binnen. Dat was woensdag de slotsom in de Statenzaal na een flinke dag vergaderen over de Kadernota.

FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

Terwijl trekkers hoorbaar toeterden, Statenleden zo nu en dan hun plek verlieten voor een onderonsje met stikstofdemonstranten en in de loop van de middag niemand het pand meer mocht verlaten omdat een Arcadia-boom de draaideur versperde, ging de Provinciale Statenvergadering stug door.

Nieuws

menu