Onder de straatstenen ligt het strand, maar dat moet je je wel kunnen voorstellen. Arcadia wilde met verbeelding naar een betere wereld. Is dat gelukt?

Cultuurmanifestatie Arcadia is bijna voorbij. Hoe moeten we terugkijken op de afgelopen honderd dagen, en hoe kijkt artistiek directeur Sjoerd Bootsma vooruit naar 2025? En naar de jaren daartussen?

Sjoerd Bootsma.

Sjoerd Bootsma. Foto: Niels Westra

Ook aan Arcadia komt een eind: de ‘cultuurhonderddaagse’ die eigenlijk 101 dagen duurde. Want de kans om Expeditie Next aan het programma toe te voegen, het jongeren-wetenschapsprogramma in Franeker, liet artistiek leider Sjoerd Bootsma niet lopen - ook al was dat op 6 mei, een dag voor de eigenlijke aftrap van Arcadia. ,,Franeker heeft dat echt omarmd. Te mooi om niet te doen.”