Ondanks bedenkingen toch groen licht voor zonnepark op plas bij Ureterp

De Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp. Op het water moeten 38.500 zonnepanelen komen. FOTO JILMER POSTMA

Het was een groot dilemma waar de raad van Opsterland zich maandagavond voor gesteld zag, maar uiteindelijk werd toch bijna unaniem ingestemd met een drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp.

Op de voormalige zandwinput bij Ureterp wil het Spaans-Japanse Univergy Solar 38.500 panelen leggen. Die leveren genoeg energie voor 2500 huishoudens .

De beslissing viel de raad zwaar. Het zonnepark roept veel weerstand op in het dorp. Niet omdat de Ureterpers tegen de panelen zijn maar wel om de manier waarop met de wensen van het dorp omgegaan wordt.

Toezeggingen boterzacht

Wat het dorp steekt, zijn de compenserende maatregelen. Univergy beloofde plaatselijk belang twee bruggen over de Fryskepeallenfeart, die de plas in tweeën snijdt, en een aantal vissteigers. Ook werd het verharden van het wandelpad om de plas toegezegd en zouden er bankjes komen.

De toezeggingen bleken echter boterzacht . In het ontwerp van de omgevingsvergunning waren de bruggen en steigers plots optioneel. De aanleg hing af van het rondkomen van de financiën. Het vertrouwen van plaatselijk belang in de ontwikkelaar kreeg een fikse knauw.

Opdracht voor wethouder

Dat gold ook voor het vertrouwen van de gemeenteraad. Die sprak vorige week zijn twijfels uit tijdens de oriënterende raadsvergadering. Wethouder Anko Postma kreeg de opdracht om het vertrouwen te herstellen.

De raad ging daarmee verder dan waar het eigenlijk over geacht werd te oordelen . Compensatie is een zaak voor het college om over te onderhandelen met de ontwikkelaars. De raad mag zich enkel uitspreken over ruimtelijke aspecten.

Nieuwe deal

De opdracht voor Postma leidde afgelopen week tot een nieuwe ontmoeting tussen plaatselijk belang, de gemeente en Univergy. Met een nieuwe afspraak als uitkomst. De bruggen en steigers zijn geschrapt. In plaats daarvan komen er tweehonderd panelen op MFC De Wier.

De nieuwe deal overtuigde plaatselijk belang slechts gedeeltelijk. Het gevoel dat er veel losse eindjes aan het plan zitten, is bij hen nog niet weggenomen. Veel raadsleden delen dat gevoel maar stemden maandag toch in met het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsverguning voor het zonnepark. Alleen eenmansfractie BAS stemde tegen.

PvdA’er Joke Brouwer schetste het beeld dat veel van haar collega’s leken te delen. ,,Het algemeen belang geeft voor ons de doorslag. Maar het is een gigantisch dilemma geweest. Een volgende keer moet het echt anders.’’

Plan GroenLeven

Tegelijk met het plan van Univergy werd de raad ook gevraagd in te stemmen met een zonnepark van 4 hectare van GroenLeven bij de sportvelden van Ureterp. Dit park werd zonder discussie afgehamerd. De compensatie bij dit park bestaat uit panelen voor de sportclubs en twee oplaadpunten: een voor de elektrische fiets en een voor de elektrische auto.

Nieuws

Meest gelezen