Omwonende nieuw windpark bij Cornwerd kan straks per app meteen klacht doorgeven

Omwonenden van het nieuwe windpark bij Cornwerd kunnen straks via een nieuwe app meteen een klacht indienen als ze overlast ervaren van het windpark.

Windpark Nij Hiddum-Houw een jaar geleden.

Windpark Nij Hiddum-Houw een jaar geleden. FOTO ARODI BUITENWERF

De nieuwe app is onderdeel van de zogeheten gezondheidsmonitor, waarmee de gezondheid van omwonenden van het windpark Nij Hiddum-Houw in de gaten wordt gehouden. Het park, dat bestaat uit negen turbines met een tiphoogte van 177 meter, wordt momenteel gebouwd.