Omrin: provinciebestuur moet zelf onrust rond REC te lijf

REC. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het provinciebestuur moet zorgen over de vuilverbrander zelf bestrijden, zegt Omrin-directeur John Vernooij. ,,Onbestaanbaar dat ze niks laten horen.’’

Vernooij reageert indirect op een recente brief van gedeputeerde staten aan de gemeenten die aandeelhouder van de REC zijn. In de brief, geschreven naar aanleiding van een reeks storingen in de REC, klagen GS over ,,onvoldoende omgevingsbewustzijn’’ van de exploitant.

De Omrin-directeur onderschrijft het belang van heldere communicatie, maar hij verwacht van de provincie dat die zorgen over volksgezondheidseffecten wegneemt. ,,Zij hebben na afweging van alle belangen een vergunning afgegeven, die bij de Raad van State stand heeft gehouden.’’

,,De REC is dus veilig. Als daar twijfel over is bij het publiek, moeten GS die twijfel wegnemen’’, aldus Vernooij. Hij noemt het ,,bijzonder’’ dat GS twijfel uiten aan de houdbaarheid van de afvaloven. ,,Wat bedoelt men daarmee? Twee jaar geleden is de REC nog bestempeld als state of the art -installatie.’’

Nieuws

menu