Ollongren gaat haar best doen voor meer 'Fryslân' in Den Haag

FOTO

FOTO ANP

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat in Den Haag haar best doen om de naam Fryslân vaker te gebruiken in Haagse stukken.

Het gaat te vaak mis, memoreerde Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) woensdag tijdens een kort overleg in de Tweede Kamer. De Vries ziet geregeld dat kabinetsstukken reppen van ‘Friesland’, terwijl de officiële provincienaam toch al sinds 1997 Fryslân is.

,,We gaan er heel erg op letten’’, beloofde Ollongren, minister van Friese Zaken.

Meerdere fracties drongen tijdens het overleg aan op meer aandacht voor de Friese taal. Harry van der Molen (CDA) diende samen met De Vries een motie in om de zichtbaarheid en het gebruik van het Fries bij rijksinstanties in een apart akkoord vast te leggen.

Volgens Ollongren is die zichtbaarheid in gang gezet. ,,Dat staat op de rol en daar gaan we mee door.’’ Ze noemde als voorbeeld het gebruik van Fries bij de Meldkamer Noord-Nederland, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bij uitkeringsinstantie UWV. De donor-flyer kreeg onlangs een Friestalige variant, de corona-app ook. Hoe het straks komt met de vaccinatiecampagne is in handen van GGD Fryslân. ,,Dêr haw ik alle fertrouwen yn’’, reageert gedeputeerde Sietske Poepjes.

Extra tolken

Het gebruik van het Fries bij de rechtbank vlot nog niet erg. Ollongren wees op de benoeming, per 1 december, van een nieuwe rechtbankpresident Noord-Nederland, Fred van der Winkel. Met hem wordt ,,opnieuw ingezet op overleg’’. Na bemiddeling van de provinsje Fryslân worden er inmiddels extra tolken opgeleid.

Heet hangijzer blijft de toekomst van Tresoar. Het rijk wil zich terugtrekken uit de gemeenschappelijke regeling, zoals gebeurt met alle provinciale achiefinstanties. Fryslân is daar fel op tegen vanwege de uitzonderingspositie van het Fries en de wettelijke zorgtaak die het rijk daarvoor heeft. Harry van der Molen diende een motie in, Ollongren hield voet bij stuk. ,,De financiering van Tresoar staat niet ter discussie’’, zei ze in de Tweede Kamer. ,,Die wordt gecontinueerd.’’

Gedeputeerde Poepjes noemt het ,,heechst ûnferstannich’’ dat het rijk zich wil terugtrekken en hoopt dat de motie dinsdag een Kamermeerderheid achter zich krijgt. ,,Ik fyn it gewoan kwetsber. En it is juridysk net korrekt. Mar je kinne immen net twinge.’’

Tresoar zal altijd blijven. Mocht het rijk zich inderdaad terugtrekken dan treedt plan B in werking; de provinsje wil de gemeenschappelijke regeling in dat geval versterken met gemeenten.