Oebele Brouwer, van persofficier naar burgemeester van Achtkarspelen

Oebele Brouwer.

,,In echte Wâldpyk, lykas ús.’’ Met die woorden werd Oebele Brouwer (58) donderdagavond door de raad onthaald als nieuwe burgemeester van Achtkarspelen.

Zijn naam was in de wandelgangen nog niet gevallen: Oebele Brouwer. Een man die als persofficier landelijke bekendheid kreeg in de zaak rond de moord op Marianne Vaatstra in 1999. ,,As ik deroer praat, fernimst dat ik stiller wurd.’’

Hij is ook een man met amper bestuurlijke ervaring. Hij is zelfs geen lid van een politieke partij. En dat zijn maar weinig burgemeesters in Nederland. ,,Mar boppe de partijen stean: dat heart ek by de funksje.’’

Een verrassende keuze dus. Waarom Brouwer toch een gooi deed naar het burgemeesterschap? Daarvoor citeert hij Pippi Langkous: ,,Ik haw it noch nea dien, dus ik tink dat ik it wol kin.’’

Frysk eigene

Het idee ontstond op Vlieland tijdens een vakantie met zijn vrouw, vertelt hij. Zo’n vijf jaar was hij op dat moment werkzaam bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Maar telkens op en neer rijden van en naar zijn woonplaats Eastermar: het werd hem teveel. Toen zag hij de vacature.

Het ‘Frysk eigene’. Dat sprak hem het meest aan in de vacaturetekst. Want met onder meer zijn nevenfuncties bij de Afûk en de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS), heeft hij Friesland nooit de rug toegekeerd.

Wonen doet hij in buurgemeente Tytsjerksteradiel. Maar, zo benadrukt hij herhaaldelijk: Achtkarspelen ligt voor hem op een steenworp afstand. ,,As Harkemase Boys skoart, kin ik it hearre.’’

Blauwe jas

Terwijl de sollicitatieprocedure nog in volle gang was, liep hij alvast over de gemeentegrens om de omgeving beter te leren kennen. ,,Dus mocht ien tinke: wa is dochs dy man yn dy blauwe jas mei dy hûn? No, dat bin ik.’’

Wat voor burgervader de inwoners van Achtkarspelen kunnen verwachten? ,,Ik bin in iepen man. Ik moat it hawwe fan kommunisearjen.’’

Na een kort interview, en iedereen op het gemeentehuis in Buitenpost de hand te hebben geschud, keert hij weer huiswaarts. ,,It iten stiet op it fjoer’’, verklaart hij.

Voordracht

Want ondanks de voorbereidende wandelingen in Achtkarspelen: ook voor hem kwam de voordracht donderdag toch een beetje onverwachts.

Als koning Willem-Alexander zijn handtekening zet, treedt Brouwer naar verwachting begin februari aan als opvolger van burgemeester Germ Gerbrandy.

Brouwer kijkt er in ieder geval naar uit. ,,Wat haw ik der allemachtich folle nocht oan.’’

Nieuws

menu