Och ja, die saaie veenweide

Deprimerend lang al wordt er over de Friese veenweide gepraat. Er waren ontwerpvisies, visies, en al in 1993 produceerde de provincie een ‘verdrogingsnotitie’.

Zompig land, veel leven en water tot aan de rand van de sloot in de veenweide bij De Veenhoop.

Zompig land, veel leven en water tot aan de rand van de sloot in de veenweide bij De Veenhoop. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het veenweidedossier? Och ja, was dat niet iets saais met waterpeilen, een zakkende bodem, boze boeren en wanhopige burgers in scheurende huizen? Er is zo verschrikkelijk veel geschreven en gepraat over veenweideproblemen, dat de gemiddelde burger al lang niet meer weet waar het over gaat.

Nieuws

menu