OSF ziet af van Tweede Kamerverkiezingen, FNP boos

Gerbrandy hield deze week tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer een vurig betoog. FOTO LC

De OSF, de koepel van lokale en regionale partijen waarvan de FNP deel uitmaakt, ziet af van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

De koepel wil eerst het eigen huis op orde hebben, meldt voorzitter Durk Stoker: ,,Dit is net it goeie momint.’’ De Frysk Nasjonale Partij (FNP) is zwaar teleurgesteld. Fractieleider Sijbe Knol refereert aan de nieuwjaarstoespraak van toenmalig partijleider Corlienke de Jong: ,,De tiid is no’’. ,,En dat fynt dizze fraksje ek.’’

Knol wil een verband opzetten met collega-partijen in Groningen en Drenthe om in 2025 gezamenlijk een gooi te doen naar zetels in de Tweede Kamer. Want: ,,De OSF krijt blykber neat op ’e hispel’’.

De OSF wordt gevormd door een bonte mengeling van lokale en regionale partijen uit heel Nederland. De FNP heeft er een groot aandeel in, maar bijvoorbeeld ook Lokaal Brabant en Groninger Belang. In de Eerste Kamer heeft de Onafhankelijke Senaats Fractie één zetel. Germ Gerbrandy voert het woord.

Volgens Stoker is de partij domweg niet klaar voor deelname in de Tweede Kamer. De voorzitter wil koste wat kost voorkomen dat de poging op een sof uitdraait. ,,Wy hienen der miskien wol minsken foar, mar wy wolle ús as partij earst better delsette.’’ Zitting in de Tweede Kamer mag niet het eerste doel zijn: ,,Je moatte ek wat bringe kinne. En dan moatst earst witte wat al dy lokale partijen foarstean.’’

Onder leiding van Necker van Naam, een bureau gespecialiseerd in overheidsadvisering, worden momenteel de lijnen uitgezet voor de toekomst. Er komt een startnotitie met gezamenlijke doelen. Of de OSF over vier jaar wél een poging doet, is volgens Stoker ,,in hiel grut fraachteken’’. ,,Us basis leit lokaal. Dêr moat de aksje weikomme.’’

In de Eerste Kamer is de OSF een factor van belang, ook omdat het kabinet hier geen meerderheid heeft. OSF-senator Gerbrandy stond deze week achter de katheder tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hij hield een vurig betoog voor de gemeenten die financieel onder druk staan. Gerbrandy vergde premier Mark Rutte op het belang van de regio’s. Hij refereerde aan de Rede fan Fryslân, waarin Landbouwminister Carola Schouten afgelopen maand de lofzang zong over de Regiodeals. Van onderop komen de mooiste dingen tot stand. Gerbrandy, tegen de premier: ,,Dan is het zaak dat u dingen loslaat’’.

De senator pleitte voor de aanleg van de Lelylijn. Hij wil dat het kabinet zich sterk maakt voor Europese energiemiljarden uit het Joint Transition Fund voor Noord-Nederland. En hij hield een vurig betoog voor een ruimhartiger opvang van vluchtelingenkinderen uit Griekenland. Met veel pijn en moeite wil het kabinet er honderd opnemen. Veel gemeenteraden ondertekenden een motie om er vijfhonderd opvang te bieden. Gerbrandy: ,,Wij moeten ons kapot schamen dat wij dit probleem zo oplossen. De koehandel vind ik verbijsterend. It beste lân fan de ierde, het beste land van de aarde, kan dat geen vijfhonderd kinderen opvangen?’’

De OSF diende opnieuw een motie in om de verhuurderheffing per 2021 sterk te verminderen en op termijn af te schaffen. Daarmee kunnen corporaties een deel van de woningnood bekostigen. Over deze motie wordt dinsdag gestemd.

Nieuws

menu