O, o Den Haag: Redding van de OSF komt uit Groningen

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: hoe de dwarse Partij voor het Noorden de OSF alsnog een senaatszetel kan bezorgen.

Ferd Crone, hier tijdens de verkiezingsavond, is net als Joop Atsma en Tineke Huizinga vrijwel zeker van een plek in de senaat. FOTO NIELS WESTRA

Ferd Crone, hier tijdens de verkiezingsavond, is net als Joop Atsma en Tineke Huizinga vrijwel zeker van een plek in de senaat. FOTO NIELS WESTRA

Het kan niemand zijn ontgaan: de verkiezingen van woensdag waren o zo belangrijk voor de nieuwe Eerste Kamer. Toch weten we nog lang niet hoe die er precies komt uit te zien. Eerst breekt een fase aan van schimmige onderhandelingen. De zeeën kunnen nog hoog gaan, tot de verkiezingsdag van 27 mei.

Namens Friesland hebben drie kandidaat-senatoren hun plekje aan het Binnenhof woensdag vrijwel zeker gesteld. Dat zijn Joop Atsma (CDA), Ferd Crone (PvdA) en Tineke Huizinga (ChristenUnie). Zij staan op een onbetwist verkiesbare plek.

De onzekerheid begint bij Max Aardema ’s PVV. Zijn partijkader heeft nog immer geen kandidatenranglijst vastgesteld. Aardema moet het hebben van de gunfactor. Hij geldt als een loyale partijman, daar kan het niet aan liggen, maar het wordt dringen voor de Drachtster want de PVV zakte van 9 naar 5 zetels.

'Er is hogere wiskunde nodig voor een zetel'

Voor Avine Fokkens (VVD) lijkt de senaatszetel uit zicht. Zij staat op plek 13 en de VVD haalde 12 zetels. Maar niet getreurd. Ten eerste geldt ook tijdens de verkiezingen voor de Eerste Kamer een systeem van voorkeurszetels. Als Fokkens VVD-stemmen weet binnen te hengelen uit Drenthe en Groningen kan haar dat alsnog doen opschuiven naar een verkiesbare plek. Lukt dat niet, dan kan zij in de loop van deze Kamerperiode instromen. Plek 13 geldt als een typische opvolgplek. Er is tussentijds altijd wel een VVD’er die uit de senaat vertrekt.

Forum voor Democratie heeft een aantal statenleden binnen de gelederen die in twee provincies tegelijk een statenzetel bemachtigden. Lukt het niet om alle stoelen te bezetten, dan worden de resterende verdeeld over de andere partijen. En dat heeft weer gevolgen voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer.

En dan de OSF, de Onafhankelijke Senaats Fractie. Tot grote teleurstelling van de Friese broeders van de FNP lijkt zij nét naast een zetel te grijpen in de Eerste Kamer. Dat is extra pijnlijk omdat de Groningse Partij voor het Noorden dit voorjaar boos uit de OSF stapte, getergd vanwege een stem die de Heerenveense senator Hendrik ten Hoeve uitbracht voor de Mijnbouwwet.

Er is hogere wiskunde voor nodig, maar wie slim rekent, ontdekt dat de twee nieuw gekozen statenleden van de Partij voor het Noorden nu bepalend zijn voor het voortbestaan van de OSF in de senaat. Zonder de stem van twee Groningers komt de OSF uit op 0,99 zetel. Mét komt zij uit op 1,11 zetel. En dat laatste is precies genoeg.

Bij OSF-voorzitter Durk Stoker is het sinds donderdag druk op de lijn. Stoker kent het gewicht van iedere stem. Hij weet inmiddels ook dat beide stemmen van de Partij voor het Noorden bepalend zijn voor het voortbestaan van de OSF-fractie in de Eerste Kamer. Voorzichtig: ,,Sy binne ôfheakke. Dat wol miskien net sizze dat hja net ree binne de OSF te stypjen.’’

Zaterdag zal de OSF op een ledenvergadering zijn koers bepalen. Het zal stroop kosten, maar het is erop of eronder. En één ding is zeker: pas op 27 mei worden de kaarten voor de Eerste Kamer definitief geschud.

saskia.van.westhreenen@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
O o Den Haag